יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
צום עשרה בטבת
פורסם: 19:35 (25/12/17) מיכל טובי
יום חמישי י' בטבת התלמידים יסיימו ללמוד בשעה 14:00 אחרי חלוקת האוכל של יום לימודים ארוך