יום ג', ז’ בשבט תשע”ח
19:35 (25/12/17)
14:22 (08/12/17)
14:21 (08/12/17)
.
 
יש לקרוא היטב את השאלות ולהשיב בהתאם להוראה. בסוף השאלון יש ללחוץ על submit. בהצלחה!

חידון ספר יהושע