יום ש', יב’ בסיון תשע”ח
 
להוסיף אורכיתה ו בניםמוסיפים אור גם לשיעור חשבוןמוסיפים אור בגני הילדים
מוסיפים אור בגני הילדיםמוסיפים אור בגני הילדיםחנוכיוסקחנוכיוסק
מוסיפים אור במלב"במסיבת חנוכהמסיבת חנוכהמסיבת חנוכה